Autorizații

  • Autorizatie de Functionare nr. 29/28.02.2022 vizata anual emisa de Primaria Municipiului Constanta.
  • Autorizatie de securitate la incendiu nr. 4110/16 din 29.12.2016 emis de ISU “Dobrogea” valabilitate nedeterminata.
  • Autorizatie sanitar veterinara nr.11.493 din 31.01.2024 emisa de DSVSA CONSTANŢA , valabilitate nedeterminata.
  • Autorizatia de Mediu nr.380 din 08.11.2012 revizuita in 13.07.2017 si cu nr.15 din 12.01.2021 – vizata anual, emisa de APM Constanta.
  • Credidam – Licenta neexclusiva pentru comunicare publica nr.24/9696 din 14.05.2024.
  • UCMR-ADA – autorizatie neexclusiva a utilizarii operelor muzicale in scop ambiental seria AMBI2022 nr. 11611 din 22.06.2023.
  • UPFAR-ARGOA- licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor audiovizuale si videogramelor din repertoriul UPFAR-ARGOA prin comunicare publica in scop ambiental – nr. 18902 din 09.02.2024.
  • UPFR – Licenta neexclusiva de utilizare a muzicii (fonogramelor) in scop ambiental Nr.L126217 din 22.04.2024; Licenta neexclusiva de utilizare a repertoriului de opere audiovizuale in scop ambiental Nr.L126217 din 22.04.2024; Licenta neexclusiva pentru reproducerea fonogramelor publicate in scop comercial, destinate exclusiv comunicarii publice in scop ambiental si lucrativ.